Bilder från gravfält i Bräcksta från 1928 och 2013


Stryrelsen har beslutat att vi ska återställa några av de många gravfälten i Tensta socken i en viss prioritetsordning. Högst prioritet har gravfältet vid Gödåker. Det är för närvarande i gott skick och kommer att se i ännu bättre ut efter fårbetet kommande somrar.

Som nummer två har vi valt Raä Tensta 132:1 i Bräcksta (Tensta by). Den består av en tämligen hög moränkulle med gravar igenväxt med mycket träd och buskar, främst enbuskar. Nedan några bilder på hur ett av gravfälten i Bräcksta såg ut 1928 (troligen Raä Tensta 72:1,"Högbergskurn", nummer tre på Hembygdsföreningens prioriteringslista). Länstyrelsen ansåg dock att det var viktigare att börja med "Högbergskurn" där stora träd växte på gravfältet. Under vintern 2017 påbörjades "Högbergskurn" röjas med full kraft. Under juli 2018 är stängslingen av gravfältet klar. Under sommaren 2018 har slyröjning utförts och kvigor började beta under augusti 2018. 2019 betades gravfältet av kvigor igen. 2020 och 2021 betades gravfältet av får.

Klicka på bilderna för att erhålla större format! (Öppnas i ny flik/fönster).

Gravfält i Bräcksta. Raä Tensta 132:1

Förening:

Tensta Hembygdsförening

Skapad av: Roger Englund (2013-03-15 15:30:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tensta Hembygdsförening (2021-11-18 00:49:33) Kontakta föreningen