"Tensta sockens fasta fornlämningar", från 1928 av John Eriksson.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editerad av: Roger Englund (2019-01-26 23:47:38)