Komplettering av stadgarna angående medlemskap


På Tensta hembygdsförenings årsmöte den 10 mars 2013 beslutades om ett tillägg till stadgarna så att även personer som inte är mantalsskrivna i Tensta församling har möjlighet att bli medlemmar.

§ 4 i stadgarna kompletteras och får följande lydelse:

"Envar i Tensta församling mantalsskriven, till myndig ålder kommen person, som hyser intresse för föreningens syften, anses vara medlem i föreningen. Övriga personer med intresse för föreningens verksamhet kan bli medlemmar genom att erlägga en årlig avgift, vars storlek fastställs på årsmötet."

Årsmötet 2013 beslutade att den årliga avgiften ska vara 100 kr.

Förening:

Tensta Hembygdsförening

Skapad av: (2013-03-10 19:42:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tensta Hembygdsförening (2019-01-24 20:31:05) Kontakta föreningen