Länkar


Värdefulla länkar inom Tensta Hembygdsförenings intresseområden.

Skolorna i Tensta socken av Kristina Berglund

http://web.comhem.se/kulturiuppland/tenstaskolor.pdf

Gödåkers gravfält av Gunnar Norman

http://web.comhem.se/kulturiuppland/kiu03.pdf

Altomta gård av Claes-Henrik Siven

http://web.comhem.se/kulturiuppland/altomta.pdf

Carl-Gustaf Ekeberg på Altomta av Claes-Henric Siven

http://web.comhem.se/kulturiuppland/ekeberg.pdf

Blomsterparadis i Järsta av Kristina Berglund Claes-Henric Siven

http://web.comhem.se/kulturiuppland/blomsterp.pdf

Anders Sparrman och kärleken till naturvetenskapen. Föredrag hållet i Altomta akademi den 21 augusti 2010 av Rut Boström

http://www.altomtaakademi.se/aug2010.pdf

Skålgroparnas gåta av Gunnar Norman

http://web.comhem.se/kulturiuppland/skalgr.pdf

Editerad av: Roger Englund (2019-01-24 19:44:31)