Paraplytallen i Bräcksta


Inte långt från Tensta kyrka inom Bräcksta by står en ovanligt formad tall. Ungefär 2m upp längs stammen förgrenar sig stammen med ett virrvarr av grenar och får en tillplattad krona, vid och utbredd.  Därav namnet paraplytall. Det är en ovanlig form av tall som är känt från några landskap i Sverige däribland här i Uppland.  Linné observerade ett antal paraplytallar i våra trakter på sin norrländska resa i maj 1753;

”Här i skogen såg vi oräkneliga, tallar som hade fuller en tjock bål, men ingen proportionelig höjd; de nedersta grenarna voro så långa som de översta och toppen fattades, ja alla grenar tycktes komma ex uno centro, som på en palm, och överst vara som avklippt, vilket jag lämnar jordmånen och admirerar (beundrar, förvånar över), att naturen även söker klippa sina trän; kallar alltså den Pinus plicatae”.

Det fanns fortfarande tre paraplytallar kvar i Dalboda i juli 2009, men tyvärr var alla döda. (se bild nedan!). Paraplytallarna blir inte så höga och skuggas lätt av omgivande träd som växer sig höga, skuggar och slutligen dödar dem. Det är därför av största vikt att omgivande träd avlägsnas om man vill gynna denna unika tallform. Man hittar därför dessa sällsynta tallformer endast på öppna platser. Det finns ytterligare en lite mindre paraplytall i Tensta socken som vi röjt vid under april 2013. Den ligger på en liten höjd vid ett fornminne (treudd) norr om Kumlan nära vägen till Viksta. (600 m NNO paraplytallen i Bräcksta). Tyvärr verkar den här tallen vara i det närmaste död 2017. 

Det är därför vi inom Hembygdsföreningen har fått tillåtelse att ta bort några skymmande och konkurrerande träd runt vårt största exemplar i Tensta, på Bräcksta bys ägor. När vi har gjort den nödvändiga röjningen kommer paraplytallen att kunna ses vida omkring, eftersom den står på en liten höjd och bli ett fantastiskt landmärke i Tensta. Den står 300 m väster om vägen till Viksta. (se karta nedan!).

Klicka i bilden för större bild!

Paraplytallens läge i Tensta

 

Under paraplytallens mäktiga krontak. 2 maj 2010.

Så här kan det gå om ingen skötsel utförs.

Den mindre paraplytallen vid Kumlan. 2015-05-19

Förening:

Tensta Hembygdsförening

Skapad av: Roger Englund (2013-03-15 19:41:49) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tensta Hembygdsförening (2019-01-26 23:31:44) Kontakta föreningen