Kandelabergranen i Brännbol, Tensta s:n. GRANEN ÄR NUMERA DÖD EFTER BARKBORREANGREPP 2021


Vid Brännbol på kyrkans mark (2,5 km NO Tensta kyrka) står det en märklig gran som ett stycke upp på stammen förgrenar sig i en mängd grova stammar, den har ingen genomgående huvudstam. Den får därför formen av en kandelaber, därav namnet kandelabergran på granen. Andra lokala namn är Stora gran och Brännbolsgranen. Det står även ett par mindre granar i närheten som även de verkar utvecklas till kandelabergranar. En liknande men mindre gran av samma typ finns vid f.d. Pizzeria Kantarellen i Björklinge.

 

Troligen är det en genetisk förändring som givit granen det speciella utseendet. Det finns även försök till andra förklaringar t ex genom en uppkommen toppskada som initierar att hormoner sänds neråt som utlöser en stark negativ geotropism i många sidogrenar samtidigt, som då tävlar om att bilda en ny huvudstam.

Förening:

Tensta Hembygdsförening

Skapad av: (2013-03-22 20:06:59) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tensta Hembygdsförening (2021-06-21 11:12:02) Kontakta föreningen