Tensta Hembygdsmuseum


Gullkällan, Skyttorp. Museibyggnaden t.h. på ursprunglig plats före flytten

Museibyggnaden kommer ursprungligen ifrån fastigheten Gullkällan i Skyttorp. Byggnaden inköptes och skänktes av Herbert Rettig på 1920-talet. Den monterades ner och flyttades till den nuvarande platsen vid klockstapelsbacken vid Tensta kyrka. Museeibyggnaden innehåller en hel del insamlade gamla föremål från socknen. Det mesta är insamlat under Herbert Rettigs tid i hembygdsföreningen. Det finns speciellt många gamla bruksföremål från det gamla bondesamhället. Bilden nedan visar ärkebiskop Nathan Söderblom och Herbert Rettig vid invigningen av museet 1928.

 
Image

Tensta hembygdsmuseum, 1936

Tensta 1956. Kyrkan, klockstapeln, museet, "Vitskolan" och skolan (nuvarande Bygdegården).

Tensta museum äldsta bilden, 1928 invigningsåret.

Tensta museum, mars 2013

 (klicka på ?) Till vänster om museet ett härbre från Hjorttorp och t.h. boningshus från Ågården i Vansta by, ombyggd till församlingssal 1928

Förening:

Tensta Hembygdsförening

Skapad av: (2013-03-23 10:32:42) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tensta Hembygdsförening (2020-10-15 22:48:36) Kontakta föreningen