Medlemskap


Tensta Hembygdsförening bildades 1921.

I stadgarna, som reviderades i mars 1997, stipuleras att: ”Envar i Tensta Församling mantalsskriven, till myndig ålder kommen person, som hyser intresse för föreningens syften, anses vara medlem av föreningen.”  Detta innebär att Tensta hembygdsförening inte tar ut någon medlemsavgiftavgift av sina medlemmar.

På Tensta hembygdsförenings årsmöte den 10 mars 2013 beslutades om ett tillägg till stadgarna så att även personer som inte är mantalsskrivna i Tensta församling har möjlighet att bli medlemmar.

§ 4 i stadgarna kompletteras och får följande lydelse:

”Envar i Tensta församling mantalsskriven, till myndig ålder kommen person, som hyser intresse för föreningens syften, anses vara medlem i föreningen. Övriga personer med intresse för föreningens verksamhet kan bli medlemmar genom att erlägga en årlig avgift, vars storlek fastställs på årsmötet.

Årsmötet beslutade att den årliga avgiften ska vara 100 kr.

Medlemsavgiften betalas in till Tensta Hembygdsförening på konto pg 863932-0

Glöm inte att ange ert namn vid inbetalningen!

Förening:

Tensta Hembygdsförening

Skapad av: (2011-12-22 09:48:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tensta Hembygdsförening (2020-10-16 15:02:05) Kontakta föreningen