Om oss

Tensta ligger centralt i Uppland, drygt två mil norr om Uppsala i brytningen mellan Uppsalaslätten och Nordupplands skogsområde.I Tensta finns en unik medeltidskyrka från slutet av 1200-talet med kalkmålningar från 1437 av Johannes Rosenrod med bl a avbildningar av den heliga Birgitta. I vapenhuset finns målningar från 1500-taletI anslutning till kyrkan och dess klockstapel ligger Tensta Hembygdsmuseum med gamla föremål från bygden.

En km norr om kyrkan ligger Gödåkers gravfält med ett antal resta stenar och en offerkälla. Området har undersökts och grävts ut av arkeologer varvid man funnit ett stort antal stensättningar, bautastenar men även keramikföremål och en guldring. Utgrävningarna skedde framförallt år 1915 och 1924. Mellan dessa år köpte fil dr Herbert Rettig 70 ar mark av fornlämningsområdet och skänkte det till Tensta församling. I Tensta Hembygdsförenings stadgar stipuleras att
"Föreningen utövar tillsyn över den av Tensta församling tillhörande lägenheten "Gödåkers gravfält"