Nyheter

Årsmötet 2020 äger rum den 18 oktober

Vi planerar att hålla årsmötet kl. 15.00-16.30, 2020 i bygdegården Tensta samt elektroniskt via Zoom eller annan elektronisk mötesplats.

ÅRSMÖTE 2020

Tensta Hembygdsförening
inbjuder till
Årsmöte 
söndagen 18 oktober kl. 15.00

Handlingar till mötet återfinns i MENYN på sidan.

Du kan delta i årsmötet på tre sätt:

1. På plats i Bygdegården
Delar av styrelsen kommer att finnas på plats i Bygdegården. Där finns möjlighet till fysisk samvaro om än med hänsynsfullt avstånd till...

Läs mer >

Om oss

Tensta ligger centralt i Uppland, drygt två mil norr om Uppsala i brytningen mellan Uppsalaslätten och Nordupplands skogsområde.I Tensta finns en unik medeltidskyrka från slutet av 1200-talet med kalkmålningar från 1437 av Johannes Rosenrod med bl a avbildningar av den heliga Birgitta. I vapenhuset finns målningar från 1500-taletI anslutning till...

Läs mer >