Bli medlem

Tävelsås hembygdsförening som är ideell och oberoende, har till uppgift att inom Tävelsås socken i hembygdsvårdande syfte verka för att väcka intresse för hembygden, och sprida en allt mångsidigare kunskap om densamma.

Enklaste sättet att bli medlem är att betala medlemsavgiften, som är 100 kronor ,
Plusgiro 15 48 62-7.

Skriv: Ny medlem, namn och adress.

Stöd din hembygd på
ett aktivt sätt.

Alla är välkomna!
Yngre som äldre
.

__________________________

GDPR-info