Bli medlem

Du blir medlem genom att sätta in medlemsavgiften på bankgiro 5255-3146
Hembygdsföreningens Swishnummer är 123 034 63 61

Medlemsavgift är för närvarande 100 kr per person.
Kom ihåg att uppge namn och adress för
de medlemmar du betalar för.