Om oss

Det var bättre förr? … ”äldre personer med kännedom om gamla tider går bort utan att deras vetande på något sätt tillvaratas. Det borde vara av intresse att bevara så mycket som möjligt av föremål, fotografier, minnen o.s.v. Detta skulle kunna bli uppgift för en hembygdsförening.” Citatet är hämtat ur ett protokoll från ett sammanträde i Grebbestad 1959, vilket resulterade i att Tanums Hembygdsförening bildades med en styrelse av medlemmar från bygden runt Grebbestad, Lur och Tanumshede.

Med tiden kunde rivningsobjekt i kommunal ägo genom avtal upprustas och disponeras för kulturell verksamhet. Medlemmar har deltagit i upprustning av Falkeröds byggnader, Bockehuset, Tingshus-stallet, Johans gård samt vadbod på Valholmen och därmed fått en möjlighet att inreda miljöer från svunnen tid. Föremålen är skänkta eller inköpta på gårdsauktioner och kom att bli ganska utrymmeskrävande, vilket väckte behov av ett hembygdsmuseum. Detta kunde lösas i samarbete med ägarna till Tanums Gästgiveri, då dessa restaurerade socknens gamla Havremagasin. De övre planen blev då inredda till museum med miljöer från boende, näringsliv, skola och hemslöjd. Magasinet som även kallas Sockenmagasinet, där nedervåningen kan användas till sammankomster av olika slag liksom till kaférörelse, är numera i föreningens ägo.

Föreningen äger också en gammal stuga, kallad Göran Lottas stuga, vilken ligger på Vinbäck. Stugan är bevarad i samma skick som när syskonen Göran och Lotta bodde där i början av 1900-talet. Göran blev tragiskt skadad i barndomen men kunde försörja sig som sadelmakare.

För att föra kunskaper om äldre tid vidare är verksamheten i hembygdsföreningen numera dels att dokumentera alla föremål och bilder, dels att låta exponera dem för intresserade. Föremål i sin ursprungliga miljö är också förknippat med traditioner, vilket ger möjlighet att väcka nyfikenhet hos både vuxna och barn. Föredrag, musikaftnar, kulturpromenader och informativa sammankomster arrangeras regelbundet och samarbete sker då med Studieförbundet Vuxenskolan. Deltagande i dokumentation av våra indelta soldater och deras rotetorp har mynnat ut i boken Tanums kompani men information kommer även att finnas på e-museum på Tanums kommuns hemsida. Hembygdsmuseet har öppet på nationaldagen samt tisdagar och fredagar under sommaren.

De flesta medlemmarna är från vår kommun, men även delårsboende tycker att det är viktigt att verksamheten i vår hembygdsförening kan fortsätta.

Väkommen till vår förening oavsett var du bor!

Vi brukar vid fotografering fråga om någon inte önskar finnas med på publicerade bilder. Om någon ändå på vår hemsida hittar något foto där ni inte önskar finnas med, var vänlig kontakta hembygdsföreningens kontaktperson. Mer om integritetspolicy finns att hitta under Meny.

Fakta

Tanums Hembygdsförening grundades 1959 och har som målsättning att föra kunskaper vidare om äldre tider. Antalet medlemmar är drygt 200.

Kontakta oss

 Bygdegårdsplan 2 Tanumshede Postadress: Aleviken 3, 45795 Grebbestad
[email protected]