Torpvandringar


En ny torpgrupp (studiecirkel) kommer att bildas under våren 2019. Vi ska ge oss ut i skogarna runt Tannåkers Säteri. Under säteriet fanns en hel del torp och några backstugor. Målet är att hitta alla platser som finns i gamla dokument. Vi kommer också  att ge ut vår fjärde och sista bok i serien "Torp och backstugor i Tannåker"

Hembygdsföreningen ordnar även torpvandringar för dem som inte ingår i våra studiecirklar.

Image

Beskrivning: torpvandring Kvarkhult

 

Editerad av: Sara Karlsson (2019-01-11 10:30:43)