Tångeråsa kyrka

Tångeråsa kyrka, som ligger i nära anslutning till bygdegården, är en mycket gammal träkyrka. I Sverige finns en liten grupp om cirka tio timmerkyrkor är bevarade ända sedan medeltiden. Tångeråsa kyrka är en av dem och på det sättet unik.

Kyrkan består av kor, långhus, sakristia och vapenhus. Koret och långhuset är de äldsta delarna, daterade till 1290- resp. 1340-tal. Kyrkobyggnaden är i stort sett oförändrad sedan medeltiden. Endast vapenhuset i väster har tillkommit senare, nämligen 1805.

Kyrkogården är liten och och andas ro och frid. På kyrkogården står en stor och ståtlig klockstapel uppförd 1659-1660. Strax öster om kyrkan finns det som vi tror är ”Sankta Marias källa”, en medeltida offerkälla. Platsen iordningställdes av sockenbor 2008.

Sedan 2006 ingår Tångeråsa i Edsbergs församling och tillhör Örebro pastorat. Läs mer på pastoratets hemsida

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter