Om Tångeråsa bygdeförening

Tångeråsa bygdeförening, den stora föreningen i den lilla bygden. Föreningen bildades 1986 och har som främsta uppgifter att främja bygdens intressen, bevara dess historia och stärka gemenskapen mellan invånarna. Se även rubrik Verksamhet. Idag har föreningen totalt nästan 200 medlemmar som på olika sätt hjälper till att stödja föreningens verksamhet. Det är dubbelt så många som idag är bosatta i Tångeråsa. I januari 2014 blev det klart med överlåtelse av fastigheterna Bygdegården, f.d. fattigstugan och nuvarande Tångeråsagården, ursprungligen Tångeråsa kyrkskola, från kyrkan till bygdeföreningen. Faktumet att föreningen nu även är fastighetsägare ställer både nya krav, samtidigt som det nya möjligheter. Vad det mynnar i är helt beroende på vad vi som medlemmar vill och gör det till. Bygdeföreningen erbjuder många olika aktiviteter, både aktiviteter som föreningen själv står för och sådana som arrangeras i samarbete med andra ex. Edsbergs församling. Se mer under punkten program. Är du/ni intresserad av att stödja föreningen så kan ni göra det på flera olika sätt. Ett är att bli medlem. Medlemsavgiften är, från det år man fyller 16 år, 100:-/medlem och år. För medlemmar under 16 år utgår ingen avgift.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter