Information från möte om fiber 15 januari 2020

BAKGRUND: Kampen för att få fiberuppkoppling hit till Tångeråsa startade så smått redan 2011. 2012 – 2013 drev TBF ett LEADER-projekt ”Fiber till Tångeråsa, Binninge och Binningeskogen” och efter det kan vi  lugnt säga att resan mot fiber innehållit många turer med både hopp och förtvivlan. Vid årsskiftet 2017- 18 klev Telia in på banan.  Än en gång tändes hoppet om att vi skulle få fiber till bygden och vi var många som hoppade på tåget och gjorde en anmälan om att få fiber till just vår fastighet. Efter det har kopparnätet monterats ner i norra delen av socknen.  Södra delen av Tångeråsa uteslöts från planerna på en fiberanslutning och nu, i december 2019, drog sig Telia helt ur åtagandet om fiber i Tångeråsa efter det att firman de samarbetat med fått problem och är under rekonstruktion.

Istället för samarbetet med Telia så har Lekebergs kommun nu en ny samarbetspartner, Calltech Sverige AB, som ska jobba med att se till att vi får till fungerande uppkopplingar, i första hand via fiber, i hela Lekebergs kommun. Högt upp på den listan står vi här i Tångeråsa.

FRÅN TRÄFFEN: Ett drygt 40-tal personer kom på träffen i Tångeråsagården den 15/1. 2020. Medverkade gjorde Carina Åkesson och hennes efterträdare, Cecilia Lundström som fiberansvarig på Lekebergs kommun. Från Calltech Sverige AB, Kjell Brandell, Johan Kihl och Erik Karlsson. (Jonas Bergstrand kunde inte närvara pga sjukdom.)

Från Calltech arbetar man nu för att, så snart alla formaliteter är på plats, sätta igång med att gräva för fiber i hela Tångeråsa. Flyter allt på som det ska, så är förhoppningen att vi ska ha fiber här i bygden inom ett år. Den anslutningsavgift man räknar på är 16 900:- per hushåll/företag samt en servicekostnad på 39:-/månad. Mer uppgifter finns på ett särskilt informationsblad från Calltech.

VAD BEHÖVER VI GÖRA NU? I och med att Telia dragit sig ur så gäller inte tidigare ansökningar om fiber utan alla behöver nu göra en ny ansökan till Calltech. Se särskild bilaga. För att undvika förseningar är det viktigt att vi alla (om vi inte ansökte redan på träffen) snarast fyller i ansökan och skickar den per post till: Calltech Sverige AB, Att. Jonas Bergstrand, Uttersbergs Gård 2, 618 32 KOLMÅRDEN.  Se bilaga.

Har ni frågor, hör av er till Calltech, kommunen eller till någon av oss i bygdeföreningens fibergrupp: Kenneth Rodesten, 073-036 17 39, Lars-Göran Karlsson, 070-379 82 65, Karin Larsson, 070-303 00 99 eller till Ann-Britt Hedman Karlsson, 070-391 48 13.

Beställning Calltech
Kundinformation Calltech

 


Editerad av: Maria Sundström (2020-02-24 16:38:08)