Bygdemuseet

Bygdegårdens övervåning är iordningställd till ett innehållsrikt och intressant museum. En av lägenhet från 1900-talets första hälft finns kvar. Där visas tidstypiska miljöer i form av ett kök, fullt utrustat med gamla köksredskap, och ett bostadsrum. I museet visas också en gammal skolsal som iordningställts med gamla skolföremål, främst sådana som flyttats och bevarats från Tångeråsa kyrkskola som lades ner 1962. Där finns även ett rum fullt av redskap som i gamla tider användes inom jordbruket och lanthushållet. Större redskap förvaras i bygdegårdens uthus. Ett annat rum innehåller arkivmaterial såsom böcker, kartor och foton. Där finns också pärmar med material och handlingar om de olika gårdarna i Tångeråsa socken. I hallen, slutligen, finns en utställning över Tångeds IF, den idrottsförening som var mycket aktiv i Tångeråsa under åren 1949-2007.

Skolsalen

Köket

Lägenheten

Redskapsrummet

Utställning om Tångeds IF

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter