Verksamhet

Bygdeföreningen bildades 1986 med syfte att främja bygdens intressen, bevara dess historia och stärka gemenskapen mellan invånarna. Föreningens verksamhet omfattar bland annat aktiviteter med historisk anknytning som till exempel torpvandringar, historiekvällar, sommarutställningar och museiverksamhet, men även bygdeaftnar och samkväm där man träffas, umgås och har trevligt.

Det största arrangemanget är föreningens hembygdsdag, Tångeråsadagen, i början av september varje år.

Bygdeföreningen är öppen för alla som är intresserade av vår verksamhet, oavsett var man bor.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter