Välkommen till Tällbergs Hembygdsförening!

Tällbergs Hembygdsförening (tidigare Tällbergs Byalag för Hembygdsvård) är föreningen för aktiviteter och kultur i Tällberg. Byalaget slår vakt om Tällbergs traditioner och byns unika kultur- och naturvärden, anordnar sociala evenemang som t ex Byakvällar och fester m m.

Föreningen bildades 1930 på initiativ av Gustaf Ankarcrona med syfte att bl a ”Väcka och vidmakthålla samhörighetskänslan inom byn” samt ”för vakt och vård om hembygdens säregna kultur- och naturvärden”. Årsstämman genomförs på våren.

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter