Styrelsen

John-Erik Larsson Ordförande ordforande@tabyhembygdsforening.se
Sture Möllerman Vice ordf. viceordf@tabyhembygdsforening.se
Kerstin Sander Kassör
Medlemsfrågor
kassor@tabyhembygdsforening.se
Ragnar Strandberg Sekreterare sekreterare@tabyhembygdsforening.se
Ellen Lidman vice sekr. vice.sekr@tabyhembygdsforening.se
Maud Andersson hemsida@tabyhembygdsforening.se
Kerstin Ferenius arkiv@tabyhembygdsforening.se
Leif Grönwall fornminnesnytt@tabyhembygdsforening.se
Bengt Hallsten bebyggelse@tabyhembygdsforening.se
Bengt Hermansson hembygdsmuseet@tabyhembygdsforening.se
Jörgen Kihlgren jorgen.kihlgren@tabyhembygdsforening.se
Carolina Morell skola@tabyhembygdsforening.se
Ragnvald Pettersson naturvard@tabyhembygdsforening.se
Ragnar Strandberg befastningsgruppen@tabyhembygdsforening.se
Lars Åsbrink batsmanstorp@tabyhembygdsforening.se