Kurser

Våren 2017

Tisdag 17 april
Maud Andersson (tidigare Täbybo) visar och berättar om sina schalar.

Måndag 23 april
Karda till tovning. Medtag förkläde och sittunderlag.

Måndag 7 maj
Besök av Ann Ländin
Gunhild Nordström och hennes stickningar. Arvet efter henne, och lite svensk stickhistoria.
Emy Ann ordförande i Sticka Sverige Stickorganisation.

Tisdag 15 maj
Karda ull, medtag förkläde och sittunderlag.

Måndag 21 maj
Tovning med Inger, Marja och Kerstin.
Anmäl dig. Oömma kläder, förkläde.

Väl mött!!
Ellen Lidman

Alla kurser är till för Slöjdgillets medlemmar.

För  information  och tips kontakta Kurskommittén
Ellen Lidman
[email protected]