Slöjdgillets verksamhet

Slöjgillet är uppdelat i olika verksamheter förutom styrelse, revisorer och valberedning.

Resekommittén anordnar våra gemensamma resor och utflykter samt planerar  vår-och höstprogram.

Festkommittén planerar föreläsare, organiserar våravslutning och julgransplundring och andra gemensamma träffar.

Kurskommittén planerar och organiserar interna kurser.

Slöjdgillesnytt heter vår interna medlemstidning som utkommer med ca 3 nummer per år. De ansvariga samlar intryck och bilder från övriga medlemmar och sammanställer därefter.

Rönningekommittén har hand om vår årliga utställning i Rönninge by och om Demonstrationsdagarna med olika textila tekniker.

Biblioteksansvariga håller reda på våra böcker, tidskrifter och foton.

Vävsektionen organiserar allt som sker omkring våra vävstolar. Inköp av vävmaterial, handhavande etc.

Övriga kommittéer finns för inköp av arbetsmaterial samt pris och granskningskontroll av färdiga arbeten.

Medlemsavgift  Årsavgiften 100:- betalas till Plus Girokonto 440 18 86-9, ange namn och adress. OBS För medlemskap i Täby Slöjdgille krävs också medlemskap i Täby Hembygdsförening.