Slöjdgillet

Är en självständig sektion inom Täby Hembygdsförening.

Verksamheten startade 1975

Slöjdgillets syfte är att:

  • Med goda kunskaper om naturmaterial och teknik skapa levande slöjd för dagens behov,
  • Värna om vårt hemslöjdsarv och föra hantverkskonstens traditioner vidare.
  • Stödja Täby Hembygdsförening.Varje medlem i Slöjdgillet måste också vara medlem i Täby Hembygdsförening.

För att uppfylla sitt syfte verkar Slöjdgillet för medlemmarnas trevnad så att intresset för hemslöjd fördjupas.  Slöjdgillet anordnar kurser, föreläsningar, utställningar, studiebesök och liknande. Slöjdgillet har som mål att på vårterminens avslutning dela ut premieböcker till de slöjdduktigaste eleverna i grundkurs nio på Täby kommunala skolor.
De hantverksalster som Slöjdgillet tillverkar säljs i  slöjdbutiken på Rönninge By. Slöjdgillet deltar på Julmarknaden och andra arrangemang i Rönninge By och i Ytterbystugan.

 

hemsidanFotograf: hemsidan

 

Ovan – material från kursen i landskapsbroderi.