Sevärdheter i Täby

Byn vid Rönningesjön

Rönningesjön är Täbys insjö nära det centrala Täby med ett flertal vackra utsikter runtom.
Öster om sjön finns en mer eller mindre orörd kvarleva från det gamla Täby, t.ex. Rönninge by, de gamla körvägarna i området och jordbruket. Terrängen är kuperad och skogen fin att promenera i.

De vikingatida boplatsernas hus intill Rönningesjöns stränder var mycket enkla att döma av resultaten från utgrävningar på närliggande håll i Täby. Genom fornlämningarna i form av ättehagar och gravplatser kan vi följa hur Rönninge by börjar växa.

I Rönninge by fanns två gårdar liggande tätt tillsammans ungefär där byn ligger idag.
Byn har sedan medeltiden varit arrendejord och har haft flera ägare: Brahe, von Essen och Ribbing. Idag ägs Rönninge bygårdarna av Täby kommun såsom 4H-gård och arrenderas sedan 1975 av en familj som aktivt sköter om jordbruket, vilket gör den till en levande lantbruks- och kulturby.

Foto hämtat på: http://kulturbilder.wordpress.com/2015/06/11/ronninge-by-taby/Fotograf: Foto hämtat på: http://kulturbilder.wordpress.com/2015/06/11/ronninge-by-taby/

Foto hämtat på: http://kulturbilder.wordpress.com/2015/06/11/ronninge-by-taby/

 

Fornborgen på Skansberget

Klicka på nedanstående länk för bildspel om fornborgen.
(Du måste ha programmet Adobe Reader installerat på din persondator.)

Fornborgen 2

För beskrivning av fornborgen på Skansberget, borgens uppbyggnad och användning. (Undervisning och lärarhandledning) Vacker utsikt mot Gribbylund mm.
Tryck på nedanstående länk

Fornborgen  Skansberget