Runstensfadderrapport


 

Läs eller ladda ned hela rapporten här: 2021

 

Image

 

 

Samtliga runstenar i Täby har en fadder. Faddersystemet var ursprungligen skapat av Riksantikvarieämbetet och till RAÄ lämnades en årlig rapport. Sedan några år tillbaka har ansvaret övergått till landets länsstyrelser.

 Länsstyrelsen i Stockholms län  har varken möjlighet eller intresse av att årligen ta emot rapporter om alla länets alla runstenar utan vill endast ha rapport i akuta fall.

I Täby kommun som är en av Sveriges runstenstätaste kommuner har vi bedömt fadderverksamheten som så viktig att vi fortsätter arbetet men lämnar istället en årlig rapport till Täby kommuns ansvariga för fornvården i Täby (Kultur och fritid). Täby kommun håller kontakten med Länsstyrelsen. Detta har de senaste åren resulterat i  rengöring och målning av stenar samt flera besiktningsbesök av länsstyrelsen.

Fadderverksamheten organiseras av Täby hembygdsförenings fornminnessektion. Som fadder för en runristning åtar du dig att några gånger om året titta till stenen och skylten, ta bort löst liggande kvistar, löv eller skräp på stenen, hålla växtligheten runt stenen kort. Ingen borstning eller vattentvätt får förekomma. Skylten däremot får både tvättas och putsas. En gång mot slutet av året avlägger faddern, efter anmodan, en kort rapport med bilder till fornminnessektionens styrgrupp som sedan sammanställer slutrapporteringen till ansvarig för fornminnesvården i Täby kommun.

Att vara fadder för en runsten är ett hedersuppdrag helt baserat på ideellt arbete.

 

 

 

 

Förening:

Täby Hembygdsförening

Skapad av: (2019-02-20 08:35:56) Kontakta föreningen
Ändrad av: Täby Hembygdsförening (2021-12-01 17:40:51) Kontakta föreningen