Hembygdsforskning


Forskningsprojekt – Gårdar i Täby

Forska tillsammans i ett litet forskarprojekt.
Skulle du vilja arbeta tillsammans med några andra som intresserar sig för en specifik gård eller plats?
Hur var det på gårdarna egentligen, hur många bodde där, hur sköttes driften, statarnas liv, fosterbarn, mathållning osv.?
Omfattningen och vad gruppen forskar kring bestämmer gruppen och din insats bestämmer du själv.
Att gemensamt forska på ett projekt gör att man stimulerar och hjälper varandra fram och till forskningsresultat som är värdefull information om vårt viktiga kulturarv i Täby. Med gemensamma krafter drar vi vårt strå till stacken

Många gårdar och torp har tidigare generationer forskat en del på och nya resultat som kommer fram fogas samman med de äldre och ytterligare kunskaper om platsen/företeelserna kommer i ljuset. 

 

 

 

Förening:

Täby Hembygdsförening

Skapad av: Maud Andersson (2018-09-18 18:05:34) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Kihlgren (2022-04-18 06:35:40) Kontakta föreningen