Släkt- och Hembygdsforskningssektionen


Inom släktforskningen är man intresserad av sina förfäder, var de var födda, gifte sig, fick barn, arbetade och dog. Man försöker få en bild av hur de levde och hur deras vardag såg ut.

Eftersom många av dagens Täbybor har sina rötter utanför Täby berörs även andra delar av landet. Vi blickar även utanför Sveriges gränser med tanke på immigration och emigration.

Mycket av den information som finns tillgänglig för släktforskning hittar vi idag via internet. Där finns både kyrkböcker och andra handlingar. Vi försöker visa hur man kan hitta dessa källor och hur man kan läsa dem. Vi berör även hämtning av information från traditionella arkiv.

Vi hjälper även varandra genom att dela med oss av våra erfarenheter. Ibland gör vi studiebesök för att vidga våra vyer och få nya infallsvinklar för vår forskning. Vi sysslar också med olika sätt att presentera forskningsresultaten.

Kontaktperson  Marianne Möllerman
e-post [email protected]

 

Förening:

Täby Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-22 19:18:16) Kontakta föreningen
Ändrad av: Täby Hembygdsförening (2022-02-13 17:25:52) Kontakta föreningen