Naturvårdssektionen


Sektionen startade i slutet av 1960-talet då stora risker fanns att värdefulla grönområden skulle bebyggas, t ex i området kring Stolpaskogen och även kontinuerligt bevakat flera strövområden sedan dess. ”Skålhamra kvighage”, som sektionen arbetat länge med för att återställa, är ytterligare ett exempel. Tillsammans med Täby kommun har en skötselplan för hagen arbetats fram som ska gälla, då den blir ett naturreservat. Varje onsdag från november till och med april sker skötseln av hagen.

Du som är intresserad av att aktivt arbeta för en bättre miljö i Täby och vill hjälpa till med röjningsarbete.
Kontakta: Ragnvald Pettersson epost [email protected] eller Hasse Nordin 0706 805032

Sektionen har sedan 1990 arbetat med att röja i "Skålhamra kvighage". Man vill försöka återställa hagen till ursprunglig ängs- och hagmark samt friställa fornlämningar. Arbetet pågår lämpliga dagar från november till mars. På försommaren anordnar sektionen en blomstervandring i hagen.

Täby Hembygdsförening driver tillsammans med Täby Naturskyddsförening och Täby kommun projektet ”Ekarna i Täby” vid Viggbyholms gård. Kring dessa ekar röjs sly för att ge dem mer ljus. Vill Du vara med och röja sly?
Kontakta Hasse Nordin, mobil: 070-680 50 32
eller ring till hembygdsföreningens telefon i Ytterbystugan: tel  08-758 14 04 (telefonsvarare). Prata in ett meddelande så blir du uppringd.

Ta gärna med kaffekorg!

Sektionen vill ha nya aktiva medlemmar!

 

Fotot hämtat i Wikipedia.org

 

Klicka på bilden till vänster för att hämta dokumentet om Ängs och betesmarker i Täby kommun - ett examensarbete av Yolanda Karlsson.

 

 

 

Förslag till skötselplan av Skålhamra kvighage beställd av Täby kommun, läs den här:   http://www.calluna.se/userfiles/files/naturvard/skotselplaner/sk%C3%B6tselplan_skalhamra.pdf

Förening:

Täby Hembygdsförening

Ändrad av: Täby Hembygdsförening (2018-09-11 17:44:45) Kontakta föreningen
Skapad av: Maud Andersson (2012-02-22 20:04:17) Kontakta föreningen