Naturvårdssektionen


Sektionen startade i slutet av 1960-talet då stora risker fanns att värdefulla grönområden skulle bebyggas, t ex i området kring Stolpaskogen och föreningen har  även kontinuerligt bevakat flera strövområden sedan dess.

Ett bra exempel är ”Skålhamra kvighage” som sektionen arbetat med sedan 1990. Föreningens mål är att återställa hagen till ursprunglig ängs- och hagmark samt friställa fornlämningar. Varje onsdag från november till och med april sker skötseln av hagen. På försommaren anordnar sektionen en blomstervandring i hagen. Föreningen har tillsammans med Täby kommun har en skötselplan för hagen arbetats fram som ska gälla tills hagen blir naturreservat.

Du som är intresserad av att aktivt arbeta för en bättre miljö i Täby och vill hjälpa till med röjningsarbete kan kontakta Ragnvald Pettersson epost [email protected] eller Hasse Nordin på 0706 - 805032

Täby Hembygdsförening driver tillsammans med Täby Naturskyddsförening och Täby kommun projektet ”Ekarna i Täby” vid Viggbyholms gård. Kring dessa ekar röjs sly för att ge dem mer ljus. Vill Du vara med och röja sly? Ta kontakt med Hasse Nordin på mobil: 070-680 50 32 eller ring till hembygdsföreningens telefon i Ytterbystugan: tel  08-758 14 04 (telefonsvarare). Prata in ett meddelande så blir du uppringd.

Ta gärna med kaffekorg!

Sektionen vill ha nya aktiva medlemmar!

 

Fotot hämtat i Wikipedia.org

 

Klicka på bilden till vänster för att hämta dokumentet om Ängs och betesmarker i Täby kommun - ett examensarbete av Yolanda Karlsson.

Förslag till skötselplan av Skålhamra kvighage beställd av Täby kommun, läs den här:   http://www.calluna.se/userfiles/files/naturvard/skotselplaner/sk%C3%B6tselplan_skalhamra.pdf

Förening:

Täby Hembygdsförening

Skapad av: (2012-02-22 20:04:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Täby Hembygdsförening (2022-04-18 09:23:38) Kontakta föreningen