Fornminnessektionen


Fornminnessektionens verksamhet spänner över en tidsperiod på drygt 6000 år, från yngre stenålder till dagens arkeologiska aktiviteter. Här får du utlopp för ditt historiska intresse.

Som aktiv medlem i Runstensfaddergruppen får du ansvaret att sköta någon/några av de 26 runstenar och hällar, som finns på olika platser i kommunen. Läs mer under Runstensfaddergruppen.

Är ditt intresse främst arkeologi kan du  få möjlighet att på nära håll följa de utgrävningar som genomförs i Täby  Läs mer under Arkeologigruppen.

Sektionen ger även ut en e-tidning, Fornminnesnytt som publicerar alla fornminnesrelaterade händelser i Täby. Tidningen finner du under fliken ”publikationer”.

 

 

Editerad av: Maud Andersson (2018-09-27 06:58:42)