Kulturbyggnadssektionen


Täby har många vackra kulturbyggnader och miljöer. Kulturbyggnadssektionens verksamhet gäller följande områden: stugförvaltning, nya planärenden samt byggnadsvårdsfrågor. 

Regelbundna möten sker med TFAB och kommunfastigheter om förvaltning av våra hus.

Täby Hembygdsförening yttrar sig i syfte att skapa kvalitet och hållbara värden i framtida samhällsbyggnad genom att

  • bevara och utveckla kulturhistoriskt värdefulla områden, platser och minnesmärken,
  • måna om och förbättra miljö- och naturvård genom skapandet av sammanhängande naturstråk för frilufts-, växt- och djurliv,
  • harmonisera det nya med befintlig byggnation och miljö, samt
  • eftersträva möjlighet till fritids- och kulturliv i Täby kommun.

 

Förening:

Täby Hembygdsförening

Skapad av: (2018-08-19 13:17:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Täby Hembygdsförening (2022-04-18 06:38:55) Kontakta föreningen