Kulturbyggnadssektionen


Kulturbyggnadssektionens verksamhet gäller

Stugförvaltning
Nya Planärenden
Byggnadsvårdsfrågor

Regelbundna möten sker med TFAB och kommunfastigheter om förvaltning av våra hus.

Täby Hembygdsförening yttrar sig i syfte att skapa kvalitet och hållbara värden i framtida samhällsbyggnad genom att

  • bevara och utveckla kulturhistoriskt värdefulla områden, platser och minnesmärken,
  • måna om och förbättra miljö- och naturvård genom skapandet av sammanhängande naturstråk för frilufts-, växt- och djurliv,
  • harmonisera det nya med befintlig byggnation och miljö, samt
  • eftersträva möjlighet till fritids- och kulturliv i Täby kommun.

 

Förening:

Täby Hembygdsförening

Ändrad av: Täby Hembygdsförening (2018-09-26 20:34:22) Kontakta föreningen
Skapad av: Maud Andersson (2018-08-19 13:17:58) Kontakta föreningen