Arkivet


Vårt digitala dokument- och bildarkiv

Vi försöker göra arkivet – eller egentligen det som finns i arkivet – tillgängligt för dem som vill ta reda på olika saker om Täbys historia och utveckling. Vi gör därför ett urval och en sammanställning av informationen på ett USB-minne, som var och en som har en dator hemma kan söka i själv.

Vi tror att en sådan databas är intressant för våra medlemmar vare sig de vill ta reda på något de funderat kring eller om de vill ge sig in och forska i sin hembygd.

Vad finns i arkivet?

Information om gamla gårdar och torp i Täby, om spännande personer som levt i Täby och om hur det varit att leva i Täby under olika tider. Det mesta är kopior av handlingar som kan finnas på andra ställen också – hos privatpersoner, i tingsrätter inom det militära, länsarkiv etc.

Det fina med vårt arkiv är att så mycket om Täby är samlat på ett ställe. Om gårdarna kan man t ex följa ägarlängder (inte för alla gårdar bör väl sägas) eller arbetsböcker om vilka som varit anställda, vad de uppburit i lön, hur mycket mark och djur som funnits vid olika tider, hur mycket mjölk gårdarna levererat…

En intressant del är en rad intervjuer som visar hur det var att bo i Täby och jobba på gårdarna, framför allt under det senaste århundradet.

På ett USB-minne med 12 GB innehåll finns -

- kopior på originaldokument ända tillbaka till 1600-talet, därtill transkriberade.

Dokument som omfattar gårdar och torp, några intressanta personer (Robsahm, Dijkman, Palmstruch), några präster… Och som sagt intervjuer med folk som bott i och jobbat på gårdarna.

Komplettering av materialet kring gårdar platser och torp och även mycket av historiskt material som sammanställts av Sven Erik Vingedal, bland annat en föreläsningsserie om 33 avsnitt – ”Arkivarien berättar”. Som till stor del handlar om Täbys utveckling.

Information om kultur- och föreningslivet. Där finns också en förteckning över vilka handlingar som finns i arkivet men som inte finns med . Det gäller en del inbundna böcker och stora volymer skrivet material.

Det digitala bildarkivet
omfattar ca 8000 foton år 2015.
Letar man efter foton får man höra av sig till vår kontakt Lothar Lammertz för bildarkivet
e-postadress:  [email protected]
eller telefon 070-7226006

På sikt ska vi in i kommunens klimatanpassade lokal.

Förening:

Täby Hembygdsförening

Ändrad av: Täby Hembygdsförening (2018-09-11 13:59:10) Kontakta föreningen
Skapad av: Maud Andersson (2018-08-19 13:08:07) Kontakta föreningen