Befästningsgruppen

Är Du intresserad av att delta i Täby Hembygdsförenings befästningsgrupp?

Norra fronten
Norra fronten är en del av en försvarslinje som byggdes 1904-1916 som försvar av Stockholm under första världskriget. Befästningslinjen består av till största delen stridslinjer i sten och /eller jord med kulspruteställningar. Det finns ca 9 stycken betongbunkrar samt ett antal bevarande artilleriställningar i olika skepnader. Det finns även fina minnesstenar ut med linjen.

Målet för gruppen Vi vill med denna grupp rädda det av linjen som finns kvar och att synliggöra linjen för allmänheten.

Vad gjort Vi har gjort en prioriteringslista över de objekt som vi tycker är mest värda att satsa på och fått ett samarbete med Täby fastighets AB om att göra en slyröjning kring Karby- batteriet. Kartor och underlag för röjning vid batteriet har tagits fram.

Ytterligare göromål Vi vill även komma igång med vandringar/guidningar och trycka upp en informationsfolder.

Kontaktpersoner:
Ragnar Strandberg 070 795 6406 epost  [email protected]

eller

Anders Lövegard, 08-540 211 98, 073-513 62 66
Staffan Leijon, 08- 768 25 71, 070-719 48 19 epost [email protected]

Läs mera här om Norra Fronten (fungerar inte nu , är under redigering)

Läs mera här om Skogens gömda fort   (fungerar inte nu , är under redigering)

Länk till Befästningspromenad