Båtsmanstorpet

I samband med Runrikets dag 19-20 maj 2018 är det öppet i Båtsmanstorp då guide visar och berättar.
Välkomna

I Täby kyrkby strax norr om Jarlabankes bro finns torpet från 1737, som förr varit boställe för båtsmän med familjer. Då hade de fyra gårdarna i Täby by skyldighet att hålla en båtsman, som tillhörde Södra Roslags 1:a Båtsmanskompani, nr 81.

Torpet har tidsenlig möblering och utrustning och uppfördes 1802 i Runborg. Båtsman Wahlberg med familjer bodde där fram till 1889.

I samband med ”Runrikets dag” i maj varje år hålls torpet öppet. Övrig öppettid under året visas torpet efter överenskommelse.

Kontaktperson: Bengt Hermansson [email protected]

Om du vill läsa mer om våra byggnader, finns information i våra publikationer

Båtsmanstorp LG
Fotograf: Leif Grönwall

Ovanstående bild visar medlemmar som planerar skötsel och inventering av Båtsmanstorpet.