Bli medlem

Välkommen till Täby Hembygdsförening!

Vår verksamhet är uppdelad i följande sektioner: Fornminne, NaturvårdSläktforskning och Hembygdsforskning, Museisektion, Slöjdgillet och Kulturbyggnadssektion samt vårt bild och dokumentarkiv.

Att vara medlem innebär:

  1. Läs och lär om Täby i vår tidning ”Hembygd i Täby” (4 nummer per år) och i vår nättidning ”Fornminnesnytt”
  2. Delta i programverksamhet – föredrag, kurser och vandringar.
  3. Lär känna din hembygd genom våra skrifter, läs om kommunens utveckling, om olika kommundelar och sök själv i våra digitala arkiv av dokument och bilder
  4. Var med och forma framtiden. Vi är remissinstans i frågor om Täbys utbyggnad och miljö
  5. Delta inom en eller flera sektioner – Fornminnes-, Naturvårds-Kulturbyggnads, Musei-Arkiv- och Släktforskningssektionen samt Täby Slöjdgille

Oerhört prisvärt
Hela familjen är med för 200 kronor per år och då ingår tidningen.

Ny medlem i höst (september-december)?  Gratis medlemsavgift resten av året vid betalning för nästa år.  

Företag är med för 500 kronor per år men då erbjuder vi oss även att hjälpa till med att ordna kulturaktiviteter för företagets personal inom våra verksamhetsområden – begär broschyr.

För att vi skall kunna sända dig information och vår tidning ”hembygd i Täby” till dig så behöver vi spara dina personuppgifter i vårt medlemsregister. Som du säker känner till så måste vi ha ditt samtycke till detta.

Vänligen fyll i blanketten

Samtycke för behandling av dina personuppgifter

och skicka den till kassören [email protected]

Om samtycket

Samtycket innebär att du samtycker till behandling av dina personuppgifter på det sätt och enligt det ändamål som häri anges. Du har när som helst rätt att återkalla samtycket. Då kontaktar du Täby Hembygdsförening via [email protected]

Detta samtycke gäller för Medlemskap i Täby hembygdsförening enligt gällande stadgar och i egenskap av medlem. Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna informera dig om vår verksamhet och aktiviteter samt att kunna sända dig vår tidning ”Hembygd i Täby”.

Hur blir man medlem?

Dubbelklicka på raden ovanför och fyll i formuläret eller hör av dig till vår medlemsansvarige Kerstin Sander (tel/epost)  eller någon annan i styrelsen så skickar vi ett informationsmaterial

eller om du vill vinna tid

sätt in pengarna på vårt plusgirokonto 6047-5  och ange ”ny medlem”. Glöm inte att ange namn och adress. Gärna telefonnummer ifall basuppgifterna behöver kompletteras liksom epostadress så vi kan nå dig snabbt med information om aktuella evenemang.

TÄBYHEMBYGDSFÖRENING – GENERAL DATA PROTECTION REGULATION ( GDPR )

Dagens Personuppgiftslag ersätts med EU förordningen GDPR fr.o.m 2018-05-25.

Föreningens personuppgifter består av dom medlemsuppgifter våra medlemmar lämnat vid inträde i föreningen. Medlemsregistret hålls aktuellt av föreningens kassör.

Medlemsregistret är nödvändigt för våra utskick med aktuell information från föreningen.

Vår hantering av personuppgifter hanteras med största omtanke för er trygghet.

Medlem behöver inte göra någonting men är givetvis välkomna med frågor.