Remissyttranden

Källa: Täby Park – bild från Täby kommuns broschyr

 

Källa: http://norrortsnytt.se/startsidan/2014-06

Ovanstående bild till höger föreställer det av Täby kommun föreslagna kraftvärmeverket i

Hagby, 500 m långt, 65 m högt och med en skorsten på 85 m. Täby Hembygdsförening har bestridit detta och värnar om kulturlandskapet som har riksintresse. Kommunen omprövar nu detta ärende. Täby Hembygdsförening bevakar även projektet Täby Park, som föreningen yttrat sig om.

Täby Hembygdsförening strävar efter att begränsa oss till våra kompetensområden. Genom nedanstående formulering försöker vi ringa in ”vad föreningen är till för”.

Täby Hembygdsförening yttrar sig i syfte att skapa kvalitet och hållbara värden i framtida samhällsbyggnad genom att

  • bevara och utveckla kulturhistoriskt värdefulla områden, platser och minnesmärken,
  • måna om och förbättra miljö- och naturvård genom skapandet av sammanhängande naturstråk för frilufts-, växt- och djurliv,
  • harmonisera det nya med befintlig byggnation och miljö, samt
  • eftersträva möjlighet till fritids- och kulturliv i Täby kommuns olika delar.

Nedan en ”klick-ruta” för att komma till remisser resp. THFs remissvar