Sektionens målsättningar

Läs mer om sektionens målsättningar.

Täby Hembygdsförenings Fornminnessektion har som mål att vara den naturliga kontaktytan mellan å ena sidan föreningen och olika aktörer i Täby inom arkeologiområdet som:
Länsstyrelsen,
Riksantikvarieämbetet, Länsmuseet, Täby kommun, Svenska kyrkan Täby församling, Entreprenörer och å andra sidan mellan olika avnämare av arkeologisk och historisk kunskap om Täby som:

Allmänhet, Föreningar, Skolor och förskolor, samt Media
Det första målet försöker vi nå genom att i nära samarbete med aktörerna, följa, stödja och medverka vid arkeologiska aktiviteter inom kommunen.
Det andra målet vill vi uppnå genom att sprida information om det forntida Täby via föreningens tidning ”Hembygd i Täby”, ”Fornminnesnytt” seminarier. informationskvällar, föredrag, vandringar och visningar.