Arkeologigruppen

Är Du intresserad av att delta i Täby Hembygdsförenings arkeologigrupp?

Under de senaste åren har ett antal arkeologiska utgrävningar genomförts som Hembygdsföreningen på olika sätt var med om att stödja. Utgrävningarna har gett
oss intressanta kunskaper om hur forntidens Täbybor levde och verkade. Vi har all anledning tro att det blir flera fascinerande utgrävningar i framtiden.

För att vara medlem i Arkeologigruppen måste du vara medlem i Täby Hembygds förening. Inriktningen är att medlemmar i gruppen t.ex. ska kunna närvara vid utgrävningar och därmed få direktkontakt med arkeologerna och på plats förmedla information till besökande Täbybor m.fl. Kanske också att praktiskt delta i utgrävningen.

Är du intresserad att delta i gruppen kontaktar Du:

Leif Grönwall
tel  073-684 15 90
e-post [email protected]

eller Catharina Stierngranat Folke
tel 08 768 73 43, 070-359 73 43
Fornminnesnytt
Klicka på länken ovan för åtkomst till sidan för THFs publikationer.