Fornminnessektionen

Fornminnessektionens verksamhet spänner över en tidsperiod på drygt 6000 år, från yngre stenålder till dagens arkeologiska aktiviteter. Du kan få utlopp för ditt historiska intresse i någon av våra två grupper som ingår i sektionen:

Som aktiv medlem i Runstensfaddergruppen får du ansvaret att sköta någon/några av de 26 runstenar och hällar, som finns på olika platser i kommunen. Läs mer under Runstensfaddergruppen.

Är ditt intresse främst arkeologi kan du i Arkeologigruppen få möjlighet att på nära håll följa de utgrävningar som genomförs i Täby och är du en erfaren amatörarkeolog kanske det blir tillfälle att själv delta i någon grävning. Läs mer under Arkeologigruppen.

Sektionen ger även ut en e-tidning, Fornminnesnytt som publicerar alla fornminnesrelaterade händelser i Täby. Tidningen finner du under fliken ”publikationer”.