Fakta om Täby

Täby – en historisk bygd

I Täby kan vi följa den historiska utvecklingen från forntid till nutid. Redan under bronsåldern, för ca 3 000 år sedan, bosatte sig de första människorna här och under vikingatiden utvecklades bygden till en av landets folkrikaste. Ett åttiotal gravfält, en fornborg, många bautastenar och mer än trettio runristningar finns än idag kvar i Täby.

Vår vackra sockenkyrka med medeltida målningar, Näsby Slott från 1600-talet, våra många ännu bevarade gårdar och torp från 1700- och 1800-talen minner om den tid, då Täby var en jordbruksbygd. Då Roslagsbanan öppnades för trafik 1885 började emellertid stora förändringar att ske.
Täby har förvandlats till en modern förort till Stockholm med över 63 000 invånare.

Stationssamhällen med villabebyggelse började växa fram i början av 1900-talet och folkmängden ökade från 1 300 personer vid sekelskiftet till 6 000 år 1945. Den lantliga karaktären kunde dock i stort sett bibehållas, mycket tack vare en omfattande sommarstugebebyggelse. Därefter har en mycket expansiv period vidtagit. Förortsidyllen

Täby kommun planerar nu för en kraftig befolkningstillväxt. Detta ställer stora krav på de kulturvårdande myndigheterna och organisationerna och inte minst på Täby Hembygdsförening att bidra till att värna om en harmonisk integration av det gamla och det nya samhället med bibehållande av det bästa av vår bygds kulturarv.