Delta i och lär mer om skötseln av Viggbyholms ekbacke

09 November 2019

Ekbacken ca 400 m söder om Viggbyholms gård är en fin ädellövskog, tidigare under igenväxning.
Insatserna samordnas av Täby Naturskyddsförening samt Täby Hembygdsförening.

Kom med och delta de dagar/tider som passar dig i de välbehövliga men försiktiga skötselåtgärderna i detta för Täby unika bestånd av jätteekar. Teori blandas med praktiskt arbete.

Ta med något gott till fikapausen och gärna en såg eller sekatör för buskar och grenar.

För mer information ring Einar Fries tel. 070-6696210 eller 08-7569444.


Editerad av: Maud Andersson (2019-08-07 13:10:46)

Täby Hembygdsförening

Plats: Ekbacken ca 400 m söder om Viggbyholms gård

Börjar: 09 November 2019 09:30

Slutar: 09 November 2019 12:30