Om oss

Vi har funnits sedan 1942, då Täby började förändras från en ren landsbygd till att bli en tätort med villor och flerfamiljshus. Den gamla Täbybygden började försvinna mer och mer. Många Täbybor samlades därför i den Hembygdsförening vi har idag med viljan att värna om Täbys värdefulla kulturmiljö genom att dokumentera, fotografera och bevara det bästa från förr till ett trivsamt Täby för framtida generationer.

Vår verksamhet är uppdelad i följande sektioner: FornminnenNaturvårdSläktforskning och HembygdsforskningMuseisektionSlöjdgillet och Kulturbyggnadssektion samt vårt Bild och dokumentarkiv.

Som medlem får du fyra nummer per år tidningen ”Hembygd i Täby”. I tidningen finner du läsvärda artiklar om både äldre och nya händelser i Täby. I tidningen informerar vi också om vårt programutbud.


Föreningen driver egen förlagsverksamhet och ger ut böcker om Täby och dess platsers historia. Vi vårdar Täbys runstenar och är en av kommunens remissinstanser.
Föreningen har också en nättidning ”Fornminnes-nytt”. Vi är remissinstans i frågor om Täbys utbyggnad och miljö. Därtill ordnar vi rundturer, vandringar, föreläsningar och studiecirklar, utställningar, marknader, brasaftnar, filmförevisningar och fester. 

I Rönninge by har vi byggt upp ett eget museum och där finns även Slöjdgillet som säljer medlemmarnas fina handarbeten.I Ytterbystugan sker de flesta av föreningens  möten.

Klicka på respektive sektion för mer information: Fornminnessektionen, NaturvårdssektionenSläkt- och Hembygdsforskningssektionen, MuseerSlöjdgillet och Kulturbyggnadssektion samt vårt bild och dokumentarkiv.

Bli medlem Du också!

Varm välkommen!