Om oss

Vår verksamhet är uppdelad i följande sektioner: FornminnenNaturvårdSläktforskning och HembygdsforskningMuseisektionSlöjdgillet och Kulturbyggnadssektion samt vårt Bild och dokumentarkiv.
Den gamla Täbybygden började försvinna mer och mer, många Täbybor samlades därför i den Hembygdsförening vi har idag med viljan att värna om Täbys värdefulla kulturmiljö genom att dokumentera, fotografera och bevara det bästa från förr till ett trivsamt Täby för framtida generationer.

Vi har funnits sedan 1942, då Täby började förändras från en ren landsbygd till att bli en tätort med villor och flerfamiljshus.

Som medlem får Du fyra nummer per år tidningen ”Hembygd i Täby”, där informerar vi om vårt programutbud.
Vi driver egen förlagsverksamhet och ger ut böcker om vår verksamhet och om olika delar av kommunen.
Vi vårdar våra runstenar och är en av kommunens remissinstanser.
Vi har också en nättidning ”Fornminnes-nytt”.

I Ytterbystugan sker de flesta av föreningens  möten.
I Rönninge by har vi byggt upp ett eget museum och där finns även Slöjdgillet, som säljer medlemmarnas fina handarbeten.

Vi är remissinstans i frågor om Täbys utbyggnad och miljö. Var med och forma framtiden

Dessutom ordnar vi rundturer, vandringar, föreläsningar och studiecirklar, utställningar, marknader, brasaftnar, filmförevisningar och fester.

Klicka på respektive sektion för mer information: Fornminnessektionen, NaturvårdssektionenSläktforskningssektionen, MuseerSlöjdgillet och Kulturbyggnadssektion samt vårt bild och dokumentarkiv.

Bli medlem Du också!!
VÄLKOMMEN!!