Välkommen till Täby Hembygdsförening!

 

Vill Du lära känna din hembygd?
Vill du få mer kunskap om vår kultur och miljö eller har du sparat bilder från det gamla ”Täby” som du vill dela med dig av?
Är du naturintresserad eller intresserad av handarbete av något slag eller vill du lära dig hur man forskar om sin släkt och hembygd?
Har du svarat ja på någon av dessa frågor så är Täby Hembygdsförening något för dig!

Vi har funnits sedan 1942, då Täby började förändras från en ren landsbygd till att bli en tätort med villor och flerfamiljshus. Den gamla Täbybygden började därmed försvinna mer och mer. Många Täbybor samlades därför i den Hembygdsförening vi har idag med viljan att värna om Täbys värdefulla kulturmiljö genom att dokumentera, fotografera och bevara det bästa från förr till ett trivsamt Täby för framtida generationer.
Du får fyra nummer per år av medlemstidningen ”Hembygd i Täby”, där vi informerar dig om vårt rika programutbud. Vi driver egen förlagsverksamhet och ger ut böcker om vår verksamhet och om olika delar av kommunen, vårdar våra runstenar och är en av kommunens remissinstanser.
I Ytterbystugan sker de flesta av föreningens olika möten.
I Rönninge by har vi byggt upp ett eget museum och där finns även Slöjdgillet, som säljer medlemmarnas fina handarbeten.

Dessutom ordnar vi rundturer, vandringar, föreläsningar och studiecirklar, utställningar, marknader, brasaftnar, filmförevisningar och fester.
Bli medlem Du också!!
VÄLKOMMEN!!