Aktiviteter

Föredrag om gårdsforskning

04 March 2020

Föredrag om Gårdsforskning

 

Ansv. Släkt- och Hembygdsforskningssektionen

...

Läs mer >

Täby Hembygdsförening

Plats: Täby huvudbibliotek

Börjar: 04 March 2020 18:00

Slutar: 04 March 2020 19:00

Släktforskarstuga på Ytterby

04 March 2020

Öppen släktforskarstuga för THFs medlemmar.

 

 Ingen anmälan

 

Ansv. Släkt- och Hembygdsforskningssektionen

...

Läs mer >

Täby Hembygdsförening

Plats: Ytterbystugan

Börjar: 04 March 2020 19:00

Slutar: 04 March 2020 21:30

Delta i och lär mer om skötseln av Viggbyholms ekbacke

07 March 2020


Vi fortsätter höstens arbete i detta för Täby unika bestånd av jätteekar, som finns ca 400 m söder om Viggbyholms gård.
Det är en värdefull ädellövskog, som har hotats av igenväxning.

 

Arbetet med de försiktiga skötselåtgärderna samordnas av Täby Naturskyddsförening och Täby Hembygdsförening. Kom med och delta de...

Läs mer >

Täby Hembygdsförening

Plats:

Börjar: 07 March 2020 09:30

Slutar: 07 March 2020 12:30

Visa fler aktiviteter

Om oss

Vår verksamhet är uppdelad i följande sektioner: Fornminne, Naturvård, Släktforskning och Hembygdsforskning, Museisektion, Slöjdgillet och Kulturbyggnadssektion samt vårt Bild och dokumentarkiv. Den gamla Täbybygden började försvinna mer och mer, många Täbybor samlades därför i den Hembygdsförening vi har idag med viljan att värna om Täbys värdefulla kulturmiljö genom att dokumentera, fotografera och bevara det bästa från förr till e...

Läs mer >