Om oss

Sydvästra Upplands Kulturhistoriska Förening är gammal. Den bilades år 1908. Det var ordföranden i stadsfullmäktige August Lundin som tog initiativet till föreningens bildande. Ett bidrag på 300 kr från staden vilket naturligtvis underlättade starten då en lokal måste hyras för det blivande museet. Medlemsavgiften till föreningen sattes till 1 kr...

Läs mer >

Nyheter

 

Föreningen har nu engen hemsida under hembygdsportalen. Det ger oss större möjligheter att snabbare och oftare nå ut med info till alla medlemmar ellr andra som besöker sidan. På vår hemsida visas förutom kontaktuppgifter fr.a fakta om föreningens aktiviteter när det gäller föredrag utflykter mm.

 


TORSDAG DEN 29 SEPTEMBER
Kl. 14.00
Besök på Enabygdsarkivet i Grillby.
INSTÄLLT PGA FÅ DELTAGARE

LÖRDAG DEN 12 NOVEMBER 
Kl. 13.00 på Wallinska gården
Kriminalitet och utanförskap i 1800-talets Enköping
Föredrag av Bernt Lundh
Arrangemanget sker i samarbete med Enköpings stads hembygdsförening

SÖNDAG DEN 27 NOVEMBER
Kl. 11 - 15
Advent...

Läs mer >

Skicka meddelande

Jag samtycker till att föreningen sparar mitt namn och min e-postadress för att kunna svara på mitt meddelande.

Om du vill bli borttagen från vår lista, kontakta: [email protected]