Minnen, möten och mazariner

Skånes hembygdsförbund har startat ett projekt: Minnen, möten och mazariner. Föreningen vill, tillsammans med ett antal medlemsföreningar, dokumentera cafékulturen i Skåne under 1900-talet och fram till idag.

Projektet avslutades under våren 2016 och vi tackar för alla inkomna berättelser som lämnats vidare till Skånes Hembygdsförbund och Folklivsarkivet. Spännande att bidra till samtidsdokumentationen!