Insamlings- och gallringsriktlinjer

Under 2013 och 2014 arbetade föreningen med att ta fram nya insamlings-och gallringsriktlinjer för föreningens föremålssamling. Vilka föremål vill vi samla på i framtiden? Hur ska våra rutiner se ut?Arbetet har resulterat i ett dokument du kan ta del av här.

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter