Om Föreningen


Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne, ofta ställs frågan varför vi behåller det långa och krångliga namnet på vår förening. Varför inte förenkla det till Österlens Hembygdsförening?

När Föreningen grundades 1916 var Österlen ännu inte ett vedertaget begrepp för sydöstra Skåne. Stiftarna var dessutom eniga om att en av Föreningens viktigaste målsättningar var att vårda hembygdens kulturminnen.

Att vårda och bevara natur- och kulturminnen på Österlen är således viktigt i Föreningens arbete, men också att på ett sakkunnigt sätt insamla, bevara och dokumentera föremål, traditioner och levnadsvillkor samt med hjälp av det insamlade materialet levandegöra bygdens materiella och andliga kultur.

Ungefär så formulerade dåvarande ordförande Gunnar Åkesson Föreningens målsättning 1988. Målsättningen är oförändrad och några tankar på att ändra namnet finns inte.

Föreningen har i sin ägo ca 230 000 föremål och arkivalier vilka genom avtal förvaltas av Simrishamns kommun via Österlens museum.

Under flera års tid har de flyttas till vårt nya museimagasin. Magasinet finns på industriområdet strax bakom stationen i Simrishamn, på adressen Lädergatan 4 i kvarteret Garvaren. Vårt nya magasin ligger i den lokal som på 1950-talet blev Ehrnbergs Läders nya fabrik för lagring och lack-lädertillverkning.

Har du föremål, foton eller arkivalier som du vill skänka till samlingarna? 

Har du frågor kring våra samlingar eller vill skänka föremål, foton eller arkivalier – kontakta då  föremålsantikvarie Ulrika Wallebom per mail: [email protected] Skicka med en bild och uppge proveniensen på det du vill skänka till samlingarna.

 

Förening:

Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne

Skapad av: Inger Andersson (2012-06-01 14:35:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne (2021-09-06 10:38:08) Kontakta föreningen