Om Föreningen


Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne, ofta ställs frågan varför vi behåller det långa och krångliga namnet på vår förening. Varför inte förenkla det till Österlens Hembygdsförening?

När Föreningen grundades 1916 var Österlen ännu inte ett vedertaget begrepp för sydöstra Skåne. Stiftarna var dessutom eniga om att en av Föreningens viktigaste målsättningar var att vårda hembygdens kulturminnen.

Att vårda och bevara natur- och kulturminnen på Österlen är således viktigt i Föreningens arbete, men också att på ett sakkunnigt sätt insamla, bevara och dokumentera föremål, traditioner och levnadsvillkor samt med hjälp av det insamlade materialet levandegöra bygdens materiella och andliga kultur.

Ungefär så formulerade dåvarande ordförande Gunnar Åkesson Föreningens målsättning 1988. Målsättningen är oförändrad och några tankar på att ändra namnet finns inte.

Föreningen har i sin ägo ca 230 000 föremål och arkivalier vilka genom avtal förvaltas av Simrishamns kommun via Österlens museum.

Just nu håller cirka 80 000 museiföremål och 100 000 arkivalier på att flyttas till vårt nya museimagasin. Magasinet finns på industriområdet strax bakom stationen i Simrishamn, på adressen Lädergatan i kvarteret Garvaren. Vårt nya magasin ligger i den lokal som på 1950-talet blev Ehrnbergs Läders nya fabrik för lagring och lack-lädertillverkning.

På grund av flytten kan vi inte ta emot nya föremål förrän tidigast 2021

Har du föremål, foton eller arkivalier som du vill skänka? Vi ber dig ha tålamod under flyttperioden och behålla dina saker därhemma fram tills vi är på plats igen år 2021. Eftersom flytten av alla museiföremål kommer att ta all vår uppmärksamhet och kraft under en ganska lång period har vi insamlingsstopp för nya föremål. Det tar tid att packa, flytta och packa upp 230 000 föremål. Därför kommer vi att ha insamlingsstopp under hela 2020.

Har du frågor kring våra samlingar eller om gåvor till samlingarna – kontakta gärna vår föremålsantikvarie Ulrika Wallebom per mail:[email protected]

 

Editerad av: Kristina Allvar (2020-09-28 14:52:43)