Österlent


 

Nu har ÖSTERLENT nr 3, 2022 kommit ut till dig som är medlem. 

Ur innehållet: Upprop - var med och identifiera foton ur vårt arkiv! ° Skolästfabriken och mycket mer i Näckebodalen,  Järrestad °  keramik från Bornholm ° Historiebussen rullar vidare ° Boken om Borrby ° En oförvägen Simrishamnskapten ° Fiskskinnsgarvningskurs på Garverimuseet ° God läsning!

ÖSTERLENT är Föreningens tidskrift som utkommer varje kvartal. Vårt mål är att spegla det österlenska kulturarvet, samt att informera om aktuella händelser i sydöstra Skåne. I medlemsavgiften på 200 kr ingår det fyra nummer av Österlent per år. Om man inte är medlem men vill köpa ett lösnummer (det senaste eller tidigare nummer) går det bra att beställa på: [email protected]          Pris 30 kronor + porto.

ÖSTERLENT nr 4  för 2022 kommer ut i slutet av november.

Redaktionen:
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Kristina Allvar

Redaktionsgrupp: Kristina Allvar, Sven Ingemar Nilsson, Barbro Chiru, Madeleine Hellström, Ulf Danell, Inga-Lill Högberg, Annette Glimberg och Gabriella Signäs.

Annonsansvarig:
Sven Ingemar Nilsson,
epost: [email protected]

Grafisk form: Peter Mårtensson

Layout: Anette Andersson, Åbergs Tryckeri AB

 

 

 

 

Förening:

Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne

Skapad av: (2012-04-08 20:40:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne (2022-09-06 19:13:19) Kontakta föreningen