Österlent


På grund av att vi måste ställa in det mesta av Föreningens utbud vill vi visa att utgivningen av medlemstidningen ÖSTERLENT fortfarande fungerar. Därför kan även du som ännu inte är medlem läsa sommarens nummer digitalt: Österlent nr 2 2020 (1).pdf 

ÖSTERLENT är Föreningens tidskrift som utkommer varje kvartal. Vårt mål är att spegla det österlenska kulturarvet, samt att informera om aktuella händelser i sydöstra Skåne.

Lösnummer finns att köpa på Österlens museum och på Garvaren, museimagasinet på Lädergatan 4, Simrishamn. Se öppettider under Kontakta oss

ÖSTERLENT nr 3 kommer ut i slutet av augusti 2020.

Redaktionen:
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Kristina Allvar

Redaktionsgrupp: Kristina Allvar, Sven Ingemar Nilsson, Barbro Chiru, Madeleine Hellström, Ulf Danell, Mona Nielsen , Inga-Lill Högberg och Annette Glimberg.

Annonsansvarig:
Sven Ingemar Nilsson,
epost: [email protected]

 

 

 

Editerad av: Inger Andersson (2020-06-28 20:59:24)