Österlent

Österlent är föreningens tidskrift som utkommer varje kvartal. Vårt mål är att spegla det österlenska kulturarvet, samt att informera om aktuella händelser i sydöstra Skåne.

Lösnummer finns att köpa  på Österlens museum i Simrishamn.

 

Redaktionen:
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Kristina Allvar

Redaktionsgrupp: Kristina Allvar, Sven Ingemar Nilsson, Barbro Chiru, Madeleine Hellström, Ulf Danell, Mona Nielsen och Inga-Lill Högberg.

Annonsansvarig:
Sven Ingemar Nilsson,
epost: [email protected]

 

 

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter