ÖSTERLENT


 

ÖSTERLENT är Föreningens tidskrift som utkommer varje kvartal. Vårt mål är att spegla det österlenska kulturarvet, samt att informera om aktuella händelser i sydöstra Skåne. I medlemsavgiften på 250 kr ingår det fyra nummer av Österlent per år. Om man inte är medlem men vill köpa ett lösnummer (det senaste eller tidigare nummer) går det bra att beställa på: [email protected]          Pris 50 kronor + porto.

ÖSTERLENT nr 3 för 2024 kommer ut i slutet av augusti

Redaktionen:
[email protected]

Ansvarig utgivare:
Erik Rynell

Redaktionsgrupp: Kristina Allvar, Ann Björkhem, Sven Ingemar Nilsson, Barbro Chiru, Inga-Lill Högberg, Annette Glimberg och Gabriella Signäs.

Annonsansvarig:
Sven Ingemar Nilsson,
epost: [email protected]

Grafisk form: Peter Mårtensson

Layout: Anette Andersson, Åbergs Tryckeri AB

 

 

 

 

Förening:

Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne

Skapad av: (2012-04-08 20:40:38) Kontakta föreningen
Ändrad av: Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne (2024-06-04 12:22:21) Kontakta föreningen